Regulamin

Regulamin Serwisu twojerabaty.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy o nazwie twojerabaty.pl (dalej zwany “Serwisem”) jest prowadzony przez firmę MARKER DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000693015, posiadającą NIP 8513212958 oraz REGON 368183219.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 4. Serwis ma charakter informacyjny i ma na celu dostarczenie Użytkownikom informacji o kuponach rabatowych, promocjach oraz możliwościach cashbacku.

§2 Rejestracja i Konto Użytkownika

 1. Niektóre funkcje Serwisu mogą być dostępne jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe, a także zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu.
 4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności danych logowania do swojego Konta. W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do Konta, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Serwisu.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub usunięcia Konta Użytkownika, jeśli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

§3 Kupony rabatowe i promocje

 1. Serwis udostępnia informacje o kuponach rabatowych i promocjach oferowanych przez różne firmy.
 2. Warunki korzystania z kuponów rabatowych oraz promocji określają poszczególne firmy oferujące te korzyści.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany warunków kuponów rabatowych i promocji dokonywane przez firmy trzecie.

§4 Cashback

 1. Serwis może oferować możliwość uzyskania cashbacku za dokonywanie zakupów u partnerów Serwisu.
 2. Warunki uzyskania i wypłaty cashbacku określają zasady dostępne na Serwisie.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z wypłatą cashbacku wynikające z działań partnerów Serwisu.

§5 Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest MARKER DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności Serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności Serwisu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Administratora Serwisu w każdym czasie.
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich opublikowania na Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.