Polityka Cookies

Polityka Prywatności i Plików Cookies Portalu twojerabaty.pl

  1. Wprowadzenie a. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz plików cookies przez Portal twojerabaty.pl (dalej zwany “Portalem”). b. Polityka ta ma na celu zapewnienie ochrony prywatności użytkowników Portalu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
  2. Rodzaje gromadzonych danych a. Portal może gromadzić następujące rodzaje danych osobowych: i. Dane podane dobrowolnie przez użytkownika podczas rejestracji, tworzenia konta lub wypełniania formularzy, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe. ii. Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Portalu, w tym informacje o urządzeniu, adres IP, dane dotyczące aktywności użytkownika na Portalu. b. Portal może również wykorzystywać pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz zbierania informacji o sposobie korzystania z Portalu przez użytkowników.
  3. Cel przetwarzania danych a. Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z funkcji Portalu, obsługi zapytań i reklamacji, oraz w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji o promocjach i ofertach. b. Pliki cookies są wykorzystywane w celu ulepszania działania Portalu, śledzenia ruchu na stronie oraz dostosowania reklam do zainteresowań użytkowników.
  4. Udostępnianie danych osobowych a. Dane osobowe użytkowników Portalu mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie odpowiednich umów, w szczególności dostawcom usług IT, dostawcom płatności, partnerom marketingowym. b. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez odpowiedniego zabezpieczenia.
  5. Bezpieczeństwo danych a. Portal podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem. b. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania ich poufności.
  6. Prawa użytkowników a. Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczania przetwarzania. b. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. c. W celu realizacji praw użytkowników oraz zgłoszenia pytań i wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: [adres e-mail administratora danych].
  7. Zmiany w Polityce Prywatności i Plików Cookies a. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies może być zmieniana przez Administratora danych w każdym czasie. b. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na Portalu.
  8. Postanowienia końcowe a. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies. b. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje – Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub wpisania adresu e-mail aby otrzymywać informację drogą elektroniczną
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies” poniżej].

Współpracujemy również ściśle ze stronami trzecimi, które są adresatami Twoich danych osobowych. Firmy te otrzymują poprzez klikniecie w link afiliacyjny informacje takie jak adres IP komputera, lokalizację oraz informację o przeglądarce internetowej.

Korzystanie z naszego portalu e-rabat.pl jest dobrowolne, a kliknięcie w linki oznaczają zgodę na przekazanie danych firmą z którymi współpracujemy.

Firmy które otrzymują takie informacje:

AWIN AG Eichhornstraße 3 10785 Berlin

Tradedoubler Sweden AB Birger Jarlsgatan 57A 113 56 Stockholm

TRADETRACKER INTERNATIONAL B.V at De Strubbenweg 7, 1327 GA Almere, Netherlands